Project Services

ONTWERP

Een tevreden klant begint bij goede communicatie. Com1 besteedt uitgebreide aandacht aan het opstellen van logische en technische ONTWERPEN die er voor zorgen dat alle betrokken partijen weten wie wat en wanneer doet. Duidelijke test,- en acceptatie-plannen worden toegepast om de ontwerpen te valideren. U bepaalt de richtlijnen, wat in scope en buiten scope is en wanneer het project gereed is. 

IMPLEMENTATIE

Na goedkeuring van de opgestelde ontwerpen wordt alle apparatuur binnen Com1 eerst gestaged en getest op correcte werking. Daar waar mogelijk wordt de gehele configuratie eerst opgebouwd in het testcenter van Com1. In afstemming met klanten, partners en opdrachtgevers wordt de installatie daarna op locatie uitgevoerd. Het uitvoeren van een test/acceptatie plan behoort tot de standaard werkwijze. Uiteraard worden alle werkzaamheden uitgevoerd op basis van uw change-process.

BEVEILIGING

In de huidige digitale omgeving is IT een cruciale component voor het functioneren van elk bedrijf. Van verwerking van betalingen en het bewaren van persoonlijke gegevens tot communicatie met klanten, de afhankelijkheid van technologie is onmiskenbaar. Helaas brengt de groei van technologie ook een toenemend risico van cyberaanvallen met zich mee. Hackers zijn voortdurend op zoek naar manieren om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen en gegevens te stelen of te beschadigen. Het is daarom van groot belang om de IT-beveiliging van uw bedrijf serieus te nemen.

Door de IT-beveiliging van uw bedrijf te versterken, beschermt u niet alleen uw waardevolle gegevens, maar ook uw bedrijfsreputatie en inkomsten. Investering in een robuuste IT-beveiliging is van cruciaal belang voor de continuïteit en het succes van uw bedrijf.

Com1 is verantwoordelijk voor de beveiliging van een ruim aantal cruciale omgevingen in binnen en buitenland.

ONDERSTEUNING

Ons NOC (Netwerk Operating Center) van wordt ingezet voor het uitvoeren van remote beheer en het monitoren van de infrastructuren van onze klanten. Op basis van gestandaardiseerde incident, problem en change management processen wordt de configuratie van onze klanten operationeel gehouden. Indien nodig wordt vanuit het NOC engineers op locatie gestuurd om te ondersteunen in het oplossen van onregelmatigheden of het doorvoeren van fysieke wijzigingen.

ANALYSE & TROUBLESHOOTING

Een WiFi-netwerk is onderhevig aan allerlei externe factoren. Het toegepaste radiospectrum wordt voor vele toepassingen gebruikt terwijl de 'ruimte' beperkt is. Met grote regelmaat treden er problemen op waarvan de oorzaak niet snel achterhaald kan worden.

Ook problemen in een bekabeld netwerk kunnen lastig op te lossen zijn en kunnen op meerdere lagen in het OSI-model optreden.

Com1 beschikt over diepgaande kennis en professionele meetapparatuur om het radiospectrum en bekabelde netwerken op zowel koper als glas te kunnen analyseren. Com1 heeft analysers waarmee wij tot 100Gbps over bekabelde verbindingen, en tot 60GHz op radiospectrum kunnen analyseren.

REFERENTIES

Wie kan u beter overtuigen dan onze klanten die reeds jaren ervaren hebben met onze aanpak en expertise?

Wij brengen u graag in contact met een ervaringsdeskundige binnen uw branche of met een vergelijkbare infrastructuur.

Com1 ... focus op uw ICT!