Project Services

ONTWERPEN

Ontwerpen Een tevreden klant begint bij een goede verbinding. Com1 besteedt uitgebreide aandacht aan het opstellen van logische en technische designs die er voor zorgen dat alle betrokken partijen weten wie wat en wanneer doet. Duidelijke test,- en acceptatie-plannen worden toegepast om de ontwerpen te valideren. Klanten bepalen wat ze krijgen, wat in scope en buiten scope is en wanneer het project gereed is. 

BOUWEN

Elke implementatie binnen Com1 begint met een goedgekeurd ontwerp. Alle apparatuur wordt binnen Com1 eerst gestaged en getest op correcte werking. Daar waar mogelijk wordt de gehele configuratie eerst opgebouwd in het test center van Com1. In afstemming met klanten, partners en opdrachtgevers wordt de installatie op locatie uitgevoerd. Het uitvoeren van een test/acceptatie plan behoort tot de standaard werkwijze. Uiteraard worden alle werkzaamheden uitgevoerd op basis van de change processen van onze klanten.

BEVEILIGEN

In de huidige digitale omgeving is IT een cruciale component voor het functioneren van elk bedrijf. Van verwerking van betalingen en het bewaren van persoonlijke gegevens tot communicatie met klanten, de afhankelijkheid van technologie is onmiskenbaar. Helaas brengt de groei van technologie ook een toenemend risico van cyberaanvallen met zich mee. Hackers zijn voortdurend op zoek naar manieren om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen en gegevens te stelen of te beschadigen. Het is daarom van groot belang om de IT-beveiliging van uw bedrijf serieus te nemen.

Door de IT-beveiliging van uw bedrijf te versterken, beschermt u niet alleen uw waardevolle gegevens, maar ook uw bedrijfsreputatie en inkomsten. Investering in een robuuste IT-beveiliging is van cruciaal belang voor de continuïteit en het succes van uw bedrijf.

Com1 is verantwoordelijk voor de beveiliging van een ruim aantal cruciale omgevingen in binnen en buitenland.

ONDERSTEUNEN

Ons NOC (Netwerk Operating Center) van wordt ingezet voor het uitvoeren van remote beheer en het monitoren van de infrastructuren van onze klanten. Op basis van gestandaardiseerde incident, problem en change management processen wordt de configuratie van onze klanten operationeel gehouden. Indien nodig wordt vanuit het NOC engineers op locatie gestuurd om te ondersteunen in het oplossen van onregelmatigheden of het doorvoeren van fysieke wijzigingen.

ANALYSEREN

Een WiFi-netwerk is onderhevig aan allerlei externe factoren. Het toegepaste radiospectrum wordt voor vele toepassingen gebruikt terwijl de 'ruimte' beperkt is. Met grote regelmaat treden er problemen op waarvan de oorzaak niet snel achterhaald kan worden.

Ook problemen in een bekabeld netwerk kunnen lastig op te lossen zijn en kunnen op meerdere lagen in het OSI-model optreden.

Com1 beschikt over diepgaande kennis en professionele meetapparatuur om het radiospectrum en bekabelde netwerken op zowel koper als glas te kunnen analyseren. Com1 heeft analysers waarmee wij tot 40Gbps over bekabelde verbindingen, en tot 22GHz op radiospectrum kunnen analyseren.

Com1 ... All eyes on you!