OVER ONS

Com1 is een ICT-bedrijf gevestigd in het mooie Nijmegen met een focus op “veilige connectiviteit”. Daarmee bedoelen wij de inrichting, beveiliging en beheer van uw data en voice netwerken. In de afgelopen 19 jaar heeft Com1 een team opgebouwd met van netwerk,- en securityspecialisten die verder kijken dan de vraag die hen gesteld wordt. Wij zetten ons in voor de inrichting en beheer van netwerken en security infrastructuren voor onze klanten met tientallen tot (tien)duizenden gebruikers in eenvoudige, maar ook de meest uitdagende omgevingen.

Uw dienstverlening hangt af van een stabiele en veilige connectiviteit. Daar ligt precies de kracht van Com1. Ons team heeft als doel uw applicaties en systemen veilig te ontsluiten zodat u zich kunt richten op uw kerntaken. Daarbij vinden wij heldere communicatie in begrijpbare taal belangrijk. Wat wij doen is namelijk geen “rocketscience” maar wel een vakgebied waar specialisme en toewijding het verschil maken.

De diensten en oplossingen van Com1 worden ontwikkeld op basis van diepgaande kennis en jarenlange ervaring met netwerken. Wij werken o.a. met de merken hieronder.

Onze missie is om ICT-oplossingen & diensten te leveren die klanten ontzorgen op het gebied van “veilige connectiviteit”.

Het adequaat ondersteunen van gebruikers, inclusief alle systemen en applicaties binnen een organisatie, is sterk afhankelijk van een veilige, schaalbare en stabiele netwerkverbinding.

Veilige verbindingen tussen alle netwerkcomponenten, systemen en diensten, zijn het fundament in het goed functioneren van iedere organisatie en daarom van groeiend belang voor de continuïteit van een onderneming.

Dit vereist kennis van de ingezette producten en oplossingen, maar ook een diepgaand inzicht in onderlinge verwevenheden en afhankelijkheden. En goede communicatie met de verschillende beheerders hiervan.


Een stabiele positie in de markt bereik je en behoud je niet zonder een gezond en intrinsiek verantwoordelijkheidsgevoel. Dat reikt verder dan het ondersteunen van goede doelen of het roepen van mooie woorden.

Inclusiviteit
Binnen Com1 heerst een informele sfeer waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en niet geoordeeld wordt over leeftijd, sexe, achtergrond, cultuur, religie of herkomst. "Ik streef naar een zo divers mogeiijk team. Omdat iedereen een probleem vanuit het eigen perspectief bekijkt ontstaat een creatieve mix van ideeën die uiteindelijk tot de beste oplossing leidt." aldus Bas Sanders, Directeur van Com1.
Lokale verbinding
Hoewel Com1 op internationaal niveau werkt steven wij er naar om ook lokaal de verbinding op te zoeken met ondernemers die ons en onze klanten ondersteunen.

Welzijn van onze collega's
Het klinkt vanzelfsprekend, maar wij geloven er ook echt in; De toegevoegde waarde van Com1 zit in de ervaring, kennis, motivatie en inzet van onze collega's. Daarom vinden wij dat hun welzijn voorop staat. In de afgelopen jaren hebben wij vele maatregelen getroffen die onze collega's ten goede komen. Dit zie je terug in onze uitstekende arbiedsvoorwaarden, maar veel belangrijker nog; in de onderlinge sfeer en vertrouwen binnen het team.

Duurzaam
Hoewel IT niet werkt zonder energie streven wij er naar onze 'footprint' daar waar mogelijk te beperken. Niet alleen door na te denken over de energie die wij voor onze diensten gebruiken, maar ook door apparatuur een tweede, of derde leven te geven. Denk hierbij aan apparatuur die wij bij onze klanten ontmantelen die nog in andere omgevingen ingezet kan worden. Met regelmaat doneren wij apparatuur, kennis en tijd aan instellingen die een maatschappelijk of humanitair doel nastreven.

Com1 ... All eyes on you!